คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
E-Visual Control - รับออกแบบ ติดตั้งระบบ Factory Visual Control - Productivity Improvement สำหรับโรงงานผลิต, ลดการสูญเสีย, ลด Down time ใน Line ผลิต, ลดความผิดพลาด ในกระบวนการผลิต - ระบบ สำหรับ Audit โรงงาน, ป้ายแสดงผลการผลิต , Industrial Production Displays, Andon system, รับออกแบบ และ ผลิตตามความต้องการของลูกค้า - สามารถดูผ่านหน้าจอ Monitoring และ Software เชื่อมต่อผ่านระบบ Network LAN/TCP IP, WiFi - โดยทีมงาน วิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง กว่า 13ปี
บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการออกแบบ ระบบ Factory Visual Control

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, นัดหมายดูหน้างานสรุป Requirement - ระบบ ควบคุมการผลิต ด้วยการมองเห็น, Andon System โดยวิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง 

โทร 02-803-6858 หรือ Responsive image

 


PRODUCTION REAL TIME MONITORING SYSTEM (PMS)

คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับทุกอุตสาหกรรมที่มีการนับหรือควบคุมการผลิต เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ ผลิตหรือการนับ เพิ่มความสามารถในการควบคุม การผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร แสดงผลการผลิตเป็นแบบเวลา จริง (REALTIME)

สามารถต่อพ่วงกันได้เป็นระบบ NETWORK(RS 485) ควบคุมการทำงานและแสดงผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถ แสดงผลของป้ายทั้งหมดผ่านระบบ LAN หรือ INTERNET ได้โดยไม่จำกัดจำนวนเครื่องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหาร หรือจะจัดการแสดงผลของป้ายเป็นกลุ่มเฉพาะส่วนการผลิตที่สำคัญก็สามารถทำได้ ซึ่งรองรับระบบ การผลิตแบบ TPS(TOYOTA PRODUCTION SYSTEM)
PMS ยังมีระบบเตือนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อแสดงจุดที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ทำให้ผู้ควบ คุมงานสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาได้ทันที ลดการสูญเสีย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และสายการ ผลิตจำนวนมาก โดยสามารถต่อพ่วงเข้ากับระบบ NETWORK(RS 485) ได้ทันที

PMS เป็นระบบที่ตอบสนองทุกความต้องการของการจัดการเกี่ยวกับการผลิตสำหรับพนักงานในสายการผลิตทั้งหมด ซึ่ง PMS ได้กลาย เป็นส่วนที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน ระหว่าง ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ และผู้ปฏิบัติงาน โดยหลักการนี้สามารถใช้เพื่อเป็น ประโยชน์สำหรับสถานประกอบการที่อยู่ในระบบ ISO 1400, ISO 9001 หรือ TQC ได้เป็นอย่างดี
Quality Control Solutions

นอกเหนือจาก ระบบ PRODUCTION REAL TIME MONITORING SYSTEM (PMS) ทางบริษัทยังมี Solutions ในด้านการ QC งานในสายการผลิต, การตรวจเช็ค และ บันทึก Defect ต่างๆ เข้าสู่เครื่อง Computer และ สามารถนำไปแสดงผลตามจุดต่างๆที่ต้องการ หรือ ผ่านหน้าจอ LED Screens
Reduce Machine Downtime Solutions

เป็น Solutions ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับ โรงงานที่ ต้องการลดเวลาการหยุดทำ งานของเครื่องจักร ด้วยระบบในการตรวจจับ และ แจ้งเตือนไปยัง เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้ง ทำการบันทึก เหตุการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น เวลาที่เครื่องจักรหยุด, เวลาที่ระบบทำการ Request แจ้งปัญหา, เวลา ที่ฝ่ายซ่อมบำรุงมาถึง, เวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ทำการบันทึกลง Computer เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงต่อไป


Download Product Document 

 Catalog Products Standard
 ตัวอย่าง Diagram การติดตั้งแบบ Stand Alone  
 ตัวอย่าง Diagram การติดตั้งแบบ Network linkการทดสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า


รับออกแบบผลิต Factory Andon board, Target board, Production board, Visual Control, ระบบ Kanban, ระบบ Just In Time, การผลิตแบบ Toyota, ระบบ ลีน(Lean), การควบคุมการผลิต ด้วยการ มองเห็น, การจัดการผลิต, แผนการ ผลิต, การวางแผน การผลิต, กระบวนการ ผลิต, ป้าย เซฟตี้, สัญลักษณ์ ความ ปลอดภัย, ป้าย ความ ปลอดภัย สำหรับโรงงาน


ติดต่อสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคาResponsive image

Responsive image

Responsive imageexpand_less